ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τις προτάσεις τους για τη συγκρότηση μιας Εθνικής Κινηματογραφίας στην Ελλάδα, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος, παρουσιάζουν σήμερα σε αναλυτικό κείμενό τους πέντε κινηματογραφικά σωματεία. Οι θέσεις τους έχουν αναπτυξιακή κατεύθυνση, περιγράφουν μια νέα εθνική στρατηγική για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα θέματα του ελληνικού κινηματογράφου αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά. Οι θέσεις αυτές στηρίζονται στους εξής βασικούς πυλώνες:

  • Θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας από το ΥΠ.ΠΟ, στα πρότυπα του Κ.Α.Σ., το οποίο θα έχει  εισηγητικό-γνωμοδοτικό  χαρακτήρα προς  τον  εκάστοτε  υπουργό  πολιτισμού  και  θα εισηγηθεί  το νέο μεταρρυθμιστικό νόμο-πλαίσιο για  μια  νέα εύρωστη  Εθνική  Κινηματογραφία.
  • Γενναία, σταθερή και πολύπλευρη θεσμοθετημένη οικονομική υποστήριξη της κινηματογραφικής παραγωγής ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Την διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης και την δημιουργία ευκαιριών για τους νέους κινηματογραφιστές.
  • Υλοποίηση  και στήριξη ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος για τη δημιουργία 100 τουλάχιστον σύγχρονων μικρών κινηματογραφικών αιθουσών σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, σε πόλεις, κωμοπόλεις, όπου δεν υπάρχουν αίθουσες και δεν κυκλοφορούν ελληνικές ταινίες.
  • Εκπαίδευση-Παιδεία-Επιμόρφωση.Να δημιουργήσουμε τα στέρεα εκπαιδευτικά θεμέλια για τη μόρφωση και εκπαίδευση των βασικών στελεχών της κινηματογραφίας.
  • Εισαγωγή της Κινηματογραφικής Τέχνης, με ειδικά προγράμματα, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Ίδρυση Δημόσιας Ακαδημίας Οπτικοακουστικών Τεχνών πανεπιστημιακού επιπέδου για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σεναριογράφων, σκηνοθετών, διευθυντών φωτογραφίας, μοντέρ και παραγωγών.
  • Αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας σε σημαντικές τεχνικές ειδικοτήτων της οπτικοακουστικής παραγωγής και μετάδοση της σε νεότερους, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, μέσα από την ενθάρρυνση και οικονομική στήριξη κύκλων μαθημάτων, ημερίδων, κλπ. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να οργανώσουν πανεπιστημιακοί φορείς, ινστιτούτα εργασίας, ο ΟΑΕΔ, και άλλοι φορείς.
  • Ενθάρρυνση διεξαγωγής ευρωπαϊκών συνεδρίων με αντικείμενο βασικά δημιουργικά θέματα, όπως το σενάριο, η σκηνοθεσία, η φωτογραφία και η παραγωγή.
  • Νομοθετική και οικονομική στήριξη του έργου των Κινηματογραφικών Λεσχών της χώρας που σε πολλές περιοχές αποτελούν την μοναδική επικοινωνία του κοινού με την κινηματογραφική τέχνη συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κινηματογραφοφιλίας στην χώρα μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Π.Ε.Κ.Κ)

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (Ε.Ε.Σ)

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ)

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΡΧΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΠΟ.ΑΙ.Κ)

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Θ.Α)

Leave a comment