Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «SPARC-Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VALorization of Cultural Heritage Assets/Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», υλοποιεί το θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παραγωγής ταινιών “SHOOT-A-FILM, hands-on filmmaking workshop” που θα πραγματοποιηθεί από τις 22.7.2020 έως 27.7.2020, από τις 15.00 έως τις 21.00, διάρκειας 30 ωρών (6 ώρες τη μέρα) στο Επίκεντρο+, Νόρμαν 16 και, Αγίου Διονυσίου, Πάτρα. 

Στο interactive εργαστήριο οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σαν μέλη μιας πραγματικής ομάδας παραγωγής. Στόχος είναι οι ομάδες που θα δημιουργηθούν να γνωρίσουν όλα τα πόστα της δημιουργικής διαδικασίας ενός γυρίσματος από την ομάδα της παραγωγής, το σκηνοθετικό και τεχνικό κομμάτι/ την φωτογραφία, τον ήχο κτλ., και να πραγματοποιήσουν το γύρισμα μιας ταινίας μικρού μήκους. Όλη η απαραίτητη θεωρία/πρακτική θα παρέχεται από τον εκπαιδευτή ενώ η ομάδα θα δουλεύει για τον κοινό στόχο, την προετοιμασία και το γύρισμα της ταινίας. 

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον Covid19. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα γίνει επιλογή 20 ατόμων. 

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στο σύνδεσμο: https://forms.gle/FQQttAHpBbDYjBPCA 

Πληροφορίες: 

Καραμάνη Ζωή 

T. 6981794050, (ώρες γραφείου: 9.00-17.00) 

E. zkaramani@mediasuite.gr 

Leave a comment