6ο Φεστιβάλ WIFT GR 50/50 Ισότητα και στον κινηματογράφο: Το πλήρες πρόγραμμα

MY BODY MY RIGHTS ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 24-27 Νοεμβρίου 2022 Μετά την επιτυχία των προηγούμενων … Συνεχίστε να διαβάζετε το 6ο Φεστιβάλ WIFT GR 50/50 Ισότητα και στον κινηματογράφο: Το πλήρες πρόγραμμα.